Proces rekrutacji

Proces rekrutacji jest kilkuetapowy.
Po przejściu pierwszego etapu składającego się z analizy i selekcji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, odbywa się rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem działu HR.

Podczas tego spotkania pragniemy jak najlepiej poznać potencjalnych pracowników, dlatego też oprócz tradycyjnego wywiadu, kandydaci mogą być poddawani testom sprawdzającym kompetencje, specjalistyczną wiedzę czy też cechy osobowości. Po pozytywnym przejściu tej części, odbywa się kolejna rozmowa, już w towarzystwie kierownika działu, do którego poszukujemy nowego pracownika.

Po niej podejmowana jest finalna decyzja o zatrudnieniu.
Wówczas kontaktujemy się z wybranym kandydatem składając mu ofertę pracy, zaś pozostałym osobom dziękujemy, informując o zakończeniu procesu rekrutacji.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w MBL Poland.